Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã
Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho hóa đơn từ 500000 VND!

Thanh toán và giao hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Dầu Gội Trị Gàu Bơ Sữa S-White 450ml
Mã sản phẩm: 8936093079123
  × 1
Mã sản phẩm: 8936093079123
240.000
Tạm tính 240.000
Giao hàng
Tổng 260.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Shynh Beauty. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.