SHYNH ACADEMY - Trường đào tạo Spa chất lượng số 1 Việt Nam

Học viện được cấp giấy chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp chuyên ngành thẩm mỹ - spa và đào tạo cá nhân về chăm sóc da và làm đẹp. Đồng thời tổ chức chuyển giao công nghệ dịch vụ và sản phẩm chăm sóc điều trị cho các đối tác trong ngành.

2163