HĐ 300k TẶNG SERUM kích trắng body (trị giá 350k)

🎁 Tặng ngay 1 SERUM kích trắng BODY ➧ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟑𝟓𝟎𝐤

➡️ Với mỗi HĐ mua hàng 300k từ dòng sản phẩm S-White: 𝑫𝒂̂̃𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒚̃ 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂 & 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒎𝒖̣𝒏 Việt Nam.

📦 Giới hạn chỉ 20 phần quà duy nhất.

📮 #Mua_hàng + #nhận_quà ngay.

📮 Hoặc mua hàng trực tiếp tại đây: https://shynhbeauty.vn/